27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

11 พุธ
All-day
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รอบ 6 เดือนหลัง @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รอบ 6 เดือนหลัง @ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ต.ค. 11 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ 10, ตัวชี้วัดที่ 11, ตัวชี้วัดที่ 16, ตัวชี้วัดที่ 17, ตัวชี้วัดที่ 18, ตัวชี้วัดที่ 18, ตัวชี้วัดที่ 19 ผู้รับผิดชอบการตัวชี้วัด จำนวน 21 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00