28 จันทร์
All-day
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศเพื่อขอรับรองจากกรมสุขภาพจิต @ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศเพื่อขอรับรองจากกรมสุขภาพจิต @ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
ส.ค. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่   บุคลากรในสังกัดกรมสุข าพจิต จำนวน 30 คน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต @ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต @ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
ส.ค. 28 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต บุคลากร IT ในสังกัดกรมสุข าพจิต หน่วยงานละ 2 คน และคณะทำงาน สบบส.รวมจำนวน 35 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม HDC กระทรวงสาธารณสุข
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00