27 พฤษภาคม 2017

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

5 พฤหัส
All-day
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2560 @ กรมสุขภาพจิต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2560 @ กรมสุขภาพจิต
ต.ค. 5 all-day
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน ผู้จัด สถานที่ เพื่อการบริหารจัดการ สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และได้มีการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อติดตามสถานการณ์และสรุปผลการดำเนินงานของทีม MCATT อย่างต่อเนื่อง บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 25 คน กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00