ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อเรา

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์
. 0 2590 8220
โทรสาร. 0 2149 5533
อีเมล์
. mhso1.dmh@gmail.com

ส่งข้อความหาเรา

แผนที่ติดต่อเรา