ฟอรั่ม เว็บบอร์ด สรุปความรู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมและจริยธรรม

กระทู้นี้ประกอบด้วย 2 ข้อความตอบกลับ มี 3 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  ณัฐนินทร์ 4 สัปดาห์, 1 วัน มาแล้ว

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1192

  สรุปความรู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่

  กฎหมาย หมายถึง พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
  : กฎที่สถาบันหรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นหรือ ที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรือระหว่าง

  บุคคลกับรัฐ (โบราณ)พจนานุกรมมติชน พ.ศ.2547
  : ระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือจัดการบริการประเทศหรือรัฐ

  จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม, กฎศีลธรรม ความประพฤติดี
  ความดีงาม หลักแห่งการประพฤติที่ดีงาม
  หลักศีลธรรม หลักศาสนาของทุกศาสนา
  มาตรฐานของความดีงาม ดูจากตนเอง คนอื่นในสังคม ความถูกผิดที่คนในสังคมเห็นพ้องต้องกัน

  #1195

  อยากให้มีการอบรม ทางวินัยแบบนี้อีกค่ะ เนื่องจาก ระยะเวลานั้น สั้นไป เพราะสนุกและได้ความรู้มาก

  #1197

  ขอบคุณกับข้อเสนอแนะครับ

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)

ฟอรั่ม ‘เว็บบอร์ด’ ถูกปิดสำหรับกระทู้และข้อความตอบกลับใหม่