ประชุมเพื่อประมวลและร้อยเรียงองค์ความรู้เรื่องการป้องกันผู้ป่วยในสำเร็จครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทลจังหวัดนนทบุรี