ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการ สำหรับสถาบันโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 62 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ