ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง กัญชากับระบบบริการสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร