ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4