ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรงสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต้อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีท รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี