บริหารจัดการคุณธรรมและความโปร่งใส

– แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” CCI21022019_0006.pdf – Downloaded 21 times – 2 MB


– รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือน)

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” file_2201256201.pdf – Downloaded 24 times – 3 MB


– รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download “ดาวน์โหลดเอกสาร” CCI21022019_0008.pdf – Downloaded 21 times – 2 MB