แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564
3
2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับครั้งที่ 1)
25 ก.พ. 2564
3
3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนต้นปี)
18 ธ.ค. 2563
42
4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 2)
17 มิ.ย. 2563
69
5
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 2563
105
6
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 1)
15 เม.ย. 2563
92
7
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
1 ธ.ค. 2562
119
8
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนต้นปี)
1 พ.ย. 2562
90
9
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 2)
25 มิ.ย. 2562
61
10
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 2562
72
11
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนต้นปี)
28 ธ.ค. 2561
76