แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2563
12 ต.ค. 2563
19
2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 2)
17 มิ.ย. 2563
45
3
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 2563
85
4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับครั้งที่ 1)
15 เม.ย. 2563
71
5
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน
2 มี.ค. 2563
58
6
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน
2 มี.ค. 2563
54
7
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
1 ธ.ค. 2562
61
8
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนต้นปี)
1 พ.ย. 2562
65
9
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2562
30 ต.ค. 2562
139
10
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 2)
25 มิ.ย. 2562
44
11
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 2562
48
12
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนต้นปี)
28 ธ.ค. 2561
60