ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความสุขในองค์กร
วัตถุประสงค์ :
     
เพื่อเพิ่มพูนความรู้โครงการชั่งหัวมัน  ตามแนวพระราชดำหริและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและเสริมสร้างความสุขในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
    บุคลากรสังกัดสำนักบริหารระบบบริการสุขดภาพจิต จำนวน 45 คน

สถานที่ :
         
โรงแรมเทวัญดารา บิช วิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึง วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ