ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการตามประเด็นความเชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตและจิตเวช
วัตถุประสงค์ :
         
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
         บุคลากรที่รับผิดชอบงาน EC จำนวน 40 คน

สถานที่ :
         โรงแรมเซนจูรีปาร์ค กทม.
วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ถึง วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ