ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง Template กระทรวงสาธารณสุข โรคจิต โรคซึมเศร้า จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจง Template กระทรวงสาธารณสุข โรคจิต โรคซึมเศร้า จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน : ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดโรคจิตโรคซึมเศร้า จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำนวน 50 คน

สถานที่ : โรงแรมพักพิงอิงทางบูติค โฮเทล นนทบุรี

วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ